خدمات ترجمه

خدمات ترجمه

شرکت ما مترجم رسمی دادگستری آلمان برای زبان فارسی نیز میباشد. کلیه مدارک شما که باید در ادارات آلمان جهت اخذ اقامت و ویزا ارزشیابی شوند توسط مترجمین رسمی شرکت ما ترجمه میشوند.

Öffentlich bestellter und beeidigter Urkundenübersetzer der persischen Sprache für Baden-Württemberg / Allgemein beeidigter Verhandlungsdolmetscher der persischen Sprache für die Gerichte des Landes Baden-Württemberg

جهت ارسال درخواست و مشاوره با دفتر ما تماس حاصل کرده یا از طریق ایمیل، تلگرام یا وتساپ درخواست خود را ارسال فرمایید.

ترجمه کتبی و شفاهی در زمینه های:

کلیه اسناد و مدارک

شناسایی

تحصیلی
بازرگانی
اجتماعی
علمی
پزشکی
عمومی
سایر خدمات: همراهی به محضر، ادارات دولتی، دفاتر وکلاء و دادگاه ها، ترجمه در جلسات و کنفرانسها

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

خدمات شرکت ما توسط مشاورین و کارشنا سان مجرب و مسلط به زبانهای آلمانی، فارسی ، فرانسوی و انگلیسی ومتخصصین امور بین الملل به شما ارائه داده میشود و رضایت شما همواره برای ما حائز اهمییت میباشد.

آیا به دنبال راهکاری برای اقامت و یا تجارت در اروپا و آلمان هستید ؟