خدمات ما

اقامت آلمان از طریق تاسیس و ثبت شرکت

برای ورود به کشور آلمان از طریق ثبت شرکت و سرمایه گذاری شما باید یک طرح توجیهی اقتصادی (بیزینس پلن) به اداره بازرگانی در آلمان ارائه دهید که برنامه کار ۳ سال آینده شرکتتان را توضیح دهید، ما در زمینه آماده سازی طرح توجیهی اقتصادی شما را یاری می نماییم.

مطالعه بیشتر
چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

خدمات شرکت ما توسط مشاورین و کارشنا سان مجرب و مسلط به زبانهای آلمانی، فارسی ، فرانسوی و انگلیسی ومتخصصین امور بین الملل به شما ارائه داده میشود و رضایت شما همواره برای ما حائز اهمییت میباشد.

آیا به دنبال راهکاری برای اقامت و یا تجارت در اروپا و آلمان هستید ؟