تیم ما

یودیت هاردرمدیر مشاوره استخدامی و کاریابی

– تجربه حرفه ای در زمینه های
مشاوره استراتژیک منابع انسانی و
استخدام
– فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی
و توسعه نیروی انسانی
– مربی مدیریت و ارتباطات،
و توسعه منابع انسانی، ساعات کار
انعطاف پذیر، توانایی کار
– متخصص درسوالات دموگرافیک،
مربی و راهنمای جمعیت شناسی
INQA ومدیر شعبه انجمن
متخصصین جمعیت شناسی
DEx e. V ایالت راینلند پفالتس
درهایدلبرگ آلمان

ساسان حشمتوکیل دادگستری آلمان

حقوق خانوادگی
حقوق کار
حقوق معاهدات بین المللی
حقوق امور راهنمائی و رانندگی
حقوق خارجیان و مهاجرین – حقوق اقامت، ویزا و مهاجرت به آلمان
روابط اقتصادی و تجاری بین کشورهای ایران و آلمان

انریکو گیزلبرگمتخصص توسعه اقتصادی

متخصص امور مالی، کنترولینگ، تاسیس شرکت و طرح توجیحی اقتصادی (بیزینس پلن)

Pre-Opening-Management, Interim Management, Finance & Control, Change Management, Asset Management

سمیه چراغیوکیل پایه یک دادگستری ایران

– مدیریت قراردادها
– نظارت بر قراردادها
– نظارت بر قراردادها و امور مالی